Algemene Verordening Gegevensbescherming

Protocol voor Ultimate Adventure, Ultimate Trainingen en Opblaasbanen.nl.
Alle bedrijven zijn gevestigd aan de Oude Needseweg 35, 7271 AD, Borculo.

  1. In de bedrijfsvoering wordt uitsluitend gebruik gemaakt van algemene gegevens zoals naam, adres, postcode, vestigingslocatie van een bedrijf, email gegevens.
  2. De onder 1 genoemde gegevens worden gebruikt voor de correspondentie tussen relaties/klanten van genoemde ondernemingen. Deze informatie wordt maximaal 10 maanden (na de laatste correspondentie) bewaard.
  3. De onder 1 genoemde informatie wordt ook gebruikt in de verwerking van de administratie die nodig is voor de belastingen. Deze informatie wordt opgeslagen in een afzonderlijk boekhoudprogramma en moet ten minste 5 jaar worden bewaard.
  4. De onder 1 bedoelde gegevens worden niet gedeeld met andere ondernemingen met een commercieel doel.
  5. Een ieder die correspondentie voert met genoemde ondernemingen kan inzage krijgen in zijn of haar correspondentie. De termijn is maximaal 14 dagen.
  6. Van andere categorieën gegevens anders dan onder 1 wordt in genoemde bedrijven geen gebruik gemaakt.
  7. Dit protocol gaat in op 1 mei 2018.