Inrichten handhavingsdiensten

Het inrichten van een handhavingsdienst vraagt om de nodige expertise. Dat doe je niet maar zo even. Met name voor waterschappen, gemeenten en particuliere instellingen waar buitengewone opsporingsambtenaren werken.

Het bestuur heeft zo zijn wensen als het gaat om de uitvoering en de verantwoording. Het registreren van gegevens, het surveilleren, het uitvoeren van werkplannen, meldingen openbare ruimte en planning vragen om ervaring en kennis. We gaan graag met u in gesprek hoe we uw handhavingsdienst het beste kunnen inrichten.