Wijkagenten opleiding

De politie is een informatie verwerkend bedrijf. Ze haalt informatie uit de samenleving, verwerkt die en levert op basis daarvan diensten aan de samenleving. In de moderne tijd wordt veel informatie via moderne media en data binnengehaald; vaak gaat dat zonder persoonlijk contact met de burgers in de samenleving.

Anderzijds is er bij de burgerij en de politie behoefte aan de persoonlijke ontmoeting waarin veranderende of opvallende zaken in een woon- of werkomgeving in vertrouwen met elkaar gedeeld worden omdat er iets “niet pluis” lijkt.

De wijkagent staat centraal in het lokale politiewerk en weet als geen ander wat er speelt in zijn wijk. “Kennen en gekend worden” Dat heeft te maken met kennis, inzicht en betrokkenheid. Door deel uit te maken van je wijk weet je trends tijdig te signaleren en erop in te spelen. Je netwerkpartners kunnen daar een rol bij spelen. Het vak van wijkagent vraagt